EG系列直线导轨

发布时间:2012-04-12 08:16:29
 

EG系列使用四列钢珠承受负荷设计,使其具备高刚性、高负荷的特性,同时具备四方向等负载特色、及自动调心的功能,可吸收安装面的装配误差,满足高精度的要求。加上降低组合高度及缩短滑块长度,非常适合高速自动化产业机械及空间要求的小型设备使用。 

应用:自动化装置   高速运输设备  精密测量仪器  半导体设备  木工机械 

EGH15CA  EGH20CA  EGH25CA  EGH30CA  EGH15SA  EGH20SA   EGH25SA  EGH30SA
EGW15CA  EGW20CA  EGW25CA  EGW30CA  EGW15SA  EGW20SA  EGW25SA  EGW30SA